Honorowy Obywatel Miasta Złoczewa

Wprowadzenie

W dniu 15 maja 2010 r. w klasztornym kościele Mniszek Kamedułek w Złoczewie odbyła się niecodzienna uroczystość nadania Klasztorowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złoczewa. Uczestniczyły w niej Samorządowe Władze Miasta i Gminy Złoczew, Kapłani, Mniszki Kamedułki i zaproszeni Goście.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., której przewodniczył Proboszcz Parafii Złoczew, Ks. Kanonik Jerzy Brzęczek.

Po Mszy świętej, Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Jerzy Wieczorek, w pełnych życzliwości słowach, uzasadnił podjęcie uchwały o nadaniu Mniszkom Kamedułkom zaszczytnego tytułu i wręczył Przeoryszy pieknie oprawiony tekst.

Z rąk Burmistrza Miasta Złoczew, p. Antoniego Kucharskiego, Mniszki otrzymały natomiast Statuetkę upamiętniającą wydarzenie.

Głos zabierały też inne osoby, zarówno świeckie jak i duchowne.

Przeorysza, w imeniu wszystkich Kamedułek, podziękowała za życzliwość, jaką przez 60 lat pobytu w Złoczewie Miasto, wraz z wszystkimi jego Mieszkańcami, otaczało Klasztor.