Fotowoltaika oraz termomodernizacja budynków klasztornych

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naszego wniosku (nr 323/2017) o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii budynków w Złoczewie przez Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie” 27 sierpnia 2019 roku podpisałyśmy umowę, w ramach której otrzymałyśmy dotację w wysokości 2 536 943,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2 899 694,00 zł a wkład własny Klasztoru stanowi 12,51%, czyli 362 751 zł.

W ramach zadania zainstalowano 7 pomp ciepła powietrze/woda; zamontowano instalację fotowoltaiczną, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, ocieplono strychy, piwnice oraz ściany nowego budynku klasztornego.