Doroczne rekolekcje

18- 26 LISTOPADA 2022

W tych dniach przeżywałyśmy nasze wspólnotowe rekolekcje.

Pierwszą ich część (18-20 XI) prowadził ksiądz diakon Waldemar Rozynkowski, który nauki rekolekcyjne oparł m. in. na „Zapiskach więziennych” bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Przez drugą zaś część przeprowadził nas ojciec Jacek Zdrzałek CSsR. W dwunastu konferencjach Ojciec rekolekcjonista objaśniał nam, jak poszczególne znaki zawarte we Mszy Świętej wiążą się z życiem konsekrowanym. Tradycyjnie podczas ostatniej Mszy Świętej rekolekcyjnej uroczyście odnowiłyśmy nasze śluby. W ten sposób w nowy rok liturgiczny wkraczamy odnowione, umocnione i pełne Ducha Świętego!