Czytelnia

Mniszki Kamedułki

O. LANFRANCO LONGHI (FRASCATI)

Święty Romuald założył dwa klasztory mniszek. Nie znamy miejsca ani historii tych klasztorów. Św. Piotr Damiani napisał dziełko dla mniszek “Istitutio Monialis”, które zadedykował hrabinie Bianca, mniszce z nieznanego nam klasztoru. W zorganizowanym już centrum kamedulskim w Camaldoli powstały projekty żeńskiej gałęzi zakonu kamedulskiego, oparte na tradycji pochodzącej od św. Romualda. Pierwszy klasztor został założony w 1085 roku w Mugello w dolinie górnej rzeki Arno w diecezji florenckiej przez czwartego przeora z Camaldoli, św. Rudolfa. Klasztor ten, znany jako “S. Pietro di Luco”, odegrał znaczną rolę w historii kamedułek i przetrwał do czasów inwazji francuskiej. Z biegiem czasu przybywały następne klasztory. Niektóre z nich były pod bezpośrednią jurysdykcją przeora z Camaldoli, albo też jakiegoś klasztoru męskiego lub żeńskiego z Kongregacji kamedulskiej. Przeszły pod jurysdykcję ordynariusza miejsca po Soborze Trydenckim (1545-1563). Od XI w. do chwili obecnej było około 50 klasztorów, ale prawdopodobnie było ich o wiele więcej, gdyż w samej Italii dostrzegano około 60. Obecnie Mniszki Kamedułki posiadają 15 klasztorów (7 – Italia, po dwa w Polsce i w Indiach, po jednym w USA, Francji, Brazylii i Tanzanii).