Czytelnia

Kongregacja Kamedulska św. Michała w Murano (Wenecja)

O. LANFRANCO LONGHI (FRASCATI)

Kongregacja ta powstała w roku 1474, po połączeniu się klasztorów z regionów Veneto i później, Italii centralno-północnej w celu przeprowadzenia reformy kamedulskiego życia zakonnego. W skład rozwiniętej już Kongregacji wchodziło ok. 50 klasztorów. W 1513 r. nastąpiła unia z Kongregacją z Camaldoli, która trwała do 1616 r. Kongregacja ta była dość silna i nawet po kasacjach w XIXw. Istniała nadal, lecz znacznie zredukowana. W 1935 r. została ponownie połączona z Kongregacją z Camaldoli.