Czytelnia

Inne ugrupowania kamedulskie

O. LANFRANCO LONGHI (FRASCATI)

Historia kamedułów wspomina o istnieniu “luźnych” ugrupowań mnichów czy eremitów, którzy w pewnym tylko stopniu upodabniali się do typowych kamedułów. Wśród nich widzimy tzw. Mnichów Konwentualnych XIII – XVI w., Oblatów, Donatów. Te ugrupowania nie odegrały poważniejszej roli w dziejach zakonu kamedulskiego.