2 LUTEGO

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej

Od 1997 r. 2 lutego Kościół Powszechny obchodzi również ustanowiony przez Św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom.

 Dziś na porannej Mszy Świętej zgromadziłyśmy się z zapalonymi świecami w rękach, na znak przyjęcia Chrystusa- „Światła na oświecenie pogan”. Po Ewangelii celebrans udzielił nam absolucji, po czym odnowiłyśmy śluby „stałości, przemiany obyczajów i posłuszeństwa (…) na ręce Przewielebnej Matki Marii Konstancji od Chrystusa Światłości Świata”. Choć w formule profesji zakonnej nie są wymienione powszechnie ślubowane rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (trzeba wiedzieć, że te jako śluby weszły do praktyki życia zakonnego dopiero w XIII wieku), to mniszka, przyrzekając stałość, przemianę obyczajów i posłuszeństwo w określonym klasztorze „pod Regułą i Opatką”, zobowiązuje się tym samym do zachowywania owych ewangelicznych rad. Należy pamiętać, że w obrzędzie ślubów zapalona świeca symbolizuje całkowitą ofiarę z siebie oraz przypomina o obowiązku czuwania.

 Ksiądz Proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji Mniszek Kamedułek. Modlimy się dziś za wszystkie osoby konsekrowane, pamiętając szczególnie o Matce Weronice, przeżywającej rocznicę ślubów oraz o s. Anieli w Dniu urodzin.

Wesoło spędziłyśmy ten dzień, radując się darem powołania, gdyż w czasie obiadu  – z racji Święta – Matka Opatka zarządziła rekreację, która  w naszej Wspólnocie praktykowana jest tylko w Niedzielę i święta.

Dziękujemy Wszystkim za okazaną w tym Dniu wszelką życzliwość i modlitwę za nas oraz za wszystkie Osoby konsekrowane.