17 lipca 2021r.

  Dziś w naszej Wspólnocie odbyła się uroczystość obłóczyn postulantki Justyny Szelągiewicz.

  Matka Opatka we wprowadzeniu przypomniała, iż obleczenie w kamedulski habit jest symbolem wewnętrznego odnowienia, rozpoczęcia nowego życia, co jest dodatkowo podkreślone przez nadanie imienia. Tak jak w chrzcie świętym, biała ta szata symbolizuje przyobleczenie się w Chrystusa.

 Po owym wstępie Justyna odrzuciła ciemny strój postulantki i przyodziała „szatę wspaniałą ” (Za 4,4). Wówczas poznała swoje nowe imię: s. Maria Efrema od Ducha Świętego. Imię to z hebr. oznacza „przynoszący owoc”. Patronem s. Efremy został święty Efrem Syryjczyk, nazywany „Harfą Ducha Świętego”. Imieniny 9 czerwca.

  To radosne wydarzenie uczciłyśmy trzema dniami rekreacji obiadowych.