"Posluchaj, córko, spójrz i naklon ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!"

(Ps 45,11)

Wydarzenia

Śluby s. Marii Anastazji

W dniu 8 grudnia, w odpustową uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przeżyłyśmy radosną ceremonię: Nowicjuszka, s. Maria Anastazja od Baranka Bożego – Barbara Żero, złożyła pierwszą profesję monastyczną. Na trzy lata ślubowała Bogu „stałość miejsca, zmianę obyczajów, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Reguły św. O. Benedykta i Konstytucji Kamedulskich tego Klasztoru”.

Siostra Anastazja, córka Marii Martyny i Jerzego, urodziła się w 1993 roku w Popławach (powiat Brańsk, diecezja drohiczyńska). Do Klasztoru wstąpiła po ukończeniu w Siedlcach studiów licencjackich z matematyki. Odpowiadając na wezwanie Boże postanowiła poświęcić całe swoje życie Bogu i służyć Mu w Klasztorze Mniszek Kamedułek w Złoczewie, który znała z wcześniejszych odwiedzin i pielgrzymek rowerowych.

Uroczystość profesyjna miała miejsce w klasztornym kościele i dostępna była dla wszystkich. Przewodniczył jej J. E. Ks. Biskup Łukasz Buzun - biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Towarzyszył mu ks. Kapelan Rafał Kopis – ekonom generalny. Obecni byli także złoczewscy kapłani: proboszcz – Ks. Piotr Wierusz i wikariusz – Ks. Michał Tomaszewski, a także pochodzący z naszej parafii, a pracujący obecnie w Austrii, Ks. Grzegorz Rąpała. Z rodzinnych Popław oraz z Łodzi przybyła najbliższa rodzina Neoprofeski, zaś ze Złoczewa i okolic – miejscowi parafianie.

Zdjęcia ze ślubów s. Marii Anastazji

Zdjęcia ze slubów s. Anastazji Zdjęcia ze slubów s. Anastazji Zdjęcia ze slubów s. Anastazji Zdjęcia ze slubów s. Anastazji Zdjęcia ze slubów s. Anastazji
  1. Śluby s. Marii Józefiny
  2. Śluby s. Marii Marty