"Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz*. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». "

(MK 12,41-44)

REMONT ZESPOŁU KLASZTORNEGO W ZŁOCZEWIE WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM

Oczyszczenie i pogłębienie stawu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew

Wśród osób i instytucji sponsorujących remont kościoła klasztornego Mniszek Kamedułek znajdują się Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew.

Dzięki życzliwości, hojności i zaangażowaniu Mieszkańców Złoczewa udało się w ostatnim czasie oczyścić, pogłębić i poszerzyć jeden ze stawów znajdujący się na polu klasztornym. Najmniejszy staw został zasypany, a teren wokół stawów obsadzony sadzonkami dębów, buków, brzozy, świerków i sosny. Drzewka zostały nam ofiarowane przez Pana Nadleśniczego Andrzeja Kuchczyńskiego z Nadleśnictwa Złoczew, a dostarczone do klasztoru przez Pana Zbigniewa Wzgardę - Leśniczego z Leśniczówki Pyszków, który wraz z ks. proboszczem Piotrem Wieruszem zainicjował i koordynował wykonane prace. Do stawu zostały już wpuszczone pierwsze ryby.

Wszystkich, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pomoc serdecznie dziękujemy i obejmujemy naszą modlitwą, prosząc Zmartwychwstałego Pana o potrzebne każdemu łaski.

Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja Renowacja