tomik wierszy s. Rut

Jasne Anioły

Jasne Anioły szepczą w nas
W nutę tkliwości zwiewną
I to jest miejsce
W sercu
To jest czas
Wiesz - że są na pewno!
Jasne Anioły szepczą w nas
Mezzosopranem słodkiej ciszy
I wszystko milknie
Wszystko cichnie
Tylko Aniołów szepty słyszysz
Jasne Anioły szepczą w nas
Bez słów
Wnikając wprost do serca
I to jest przestrzeń
I to jest czas
Wewnątrz …

Wiesz, że są - na pewno !

Anioł modlitwy

W ciszy zaszeptaniach
Pomiędzy wersami – Świetlik Pański – zasnął
Najbardziej pojętny
Że już słów nie trzeba
Ale serca bicia
Tej tajemnej pieśni
Na bezgłośne nuty
Ni szeptu modlitwy
Ni litanii śpiewań
Lecz w ciszy serdecznej
Miłości rozbrzmiewań

Angelus

Ja Ciebie słyszę
Angelusie
Chwytam bezgłośne Twe wołanie
I odpowiadam …
W Boską ciszę
Za Tobą stąpam
Ogniem Cię piszę …
Ja Cię rozumiem
Głos Twój poznaję
Wiem, żeś Zwiastunem
Znakiem na rozstaje
Żeś Ty na niebie
I na ziemi tęczą
Klamrą
Spoiwem
Boską ręką
Żeś Ty płomieniem
I wichrem zarazem
Głosem i szeptem
Światłem
Cieniem
Ciepłem
Żeś Ty Świetlisty
Jeździec na rydwanie
Znak ostateczny
Boży Posłaniec

O autorce

SIOSTRA MARIA RUT OD KRÓLOWEJ ANIOŁÓW OSB Cam -
Gizela Gruszecka pochodzi z Bełżca.
Urodziła się 30.12.1974 roku w Tomaszowie Lubelskim.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego, przez trzy lata
pracowała w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
W 2001r. ukończyła studia z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki
na WSPS w Warszawie (obecnie APS) i wstąpiła do klasztoru Mniszek Kamedułek w Złoczewie,
gdzie w 2006r. złożyła profesję wieczystą.

tomik wierszy s. Rut